Home

  • Kernraad Wognum heeft een nieuwe naam:

    Dorpsraad Wognum

    Bij het ontstaan van de Gemeente Medemblik is getracht een nieuw elan te geven aan de bestaande dorpsraden en deze om te vormen tot kernraden, afgeleid uit de kernen van Medemblik.

    De Dorpsraad Wognum heeft toen als één van de weinige raden de naam omgedoopt tot Kernraad. Wij vinden echter dat in de afgelopen jaren deze naam niet tot een groter draagvlak heeft geleid en dopen nu mét de presentatie van de kernvisie onze raad weer om tot Dorpsraad Wognum. Wij hopen dat dit leidt tot meer herkenbaarheid binnen het dorp en dat het drempelverlagend werkt om binnen te stappen bij onze vergaderingen.
    Wij willen er graag voor de hele gemeenschap zijn en de verbinding tussen burger en Gemeente vormen.

Onze website is gewijzigd naar:

https://dorpsraadwognum.nl/