Home

logo kernraad

    • Dit jaar staat de nieuwe Kernvisie centraal. Na de inwonersavond van 13 maart zijn commissies aan de slag gegaan om de visies voor de verschillende onderwerpen te definiëren. Tezamen met een mini enquête die binnenkort wordt uitgevoerd, worden alle gegevens in de Kernvisie samengevat en in september/oktober in concept aan de inwoners van Wognum gepresenteerd.
  • Kijk bij nieuws voor een verslag van de inwonersavond van 13 maart 2019
  • Kijk bij jaarverslagen voor het jaarverslag van 2018.

Wilt u in contact komen met de kernraad kunt u een email sturen naar: [email protected]

Indien u onderwerpen wilt aandragen voor de eerstvolgende vergadering, dienen deze een week tevoren aan bovenstaand mailadres te worden gezonden.
U ontvangt daar antwoord op. Het wordt zeer op prijs gesteld als u dan tijdens de vergadering aanwezig bent en evt. verduidelijking kunt geven.

Privacystatement:
Als geïnteresseerde in onze vergaderingen kunt u onze agenda’s en notulen via de mail ontvangen. Als u deze niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken via: [email protected]
Uw mailadres wordt dan verwijderd. Het adres wordt alleen voor bovenstaande doeleinden gebruikt.

oude-gouw