Nieuws

Kernraad met de wijkagent op pad… hoe inbraakproof is Wognum?
Deze week heeft de Kernraad samen met Pieter Ootes, Wijkagent en Mark Hopman, Medewerker Openbare Orde en Veiligheid van de Gemeente, geïnventariseerd welke inbraakgevoelige/onveilige situaties er zijn binnen Wognum.
In de komende vergadering van de Kernraad zullen zij voorlichting geven hoe u uw woonomgeving zo veilig en onaantrekkelijk mogelijk voor het dievengilde kunt maken.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan naar café Stam op woensdag 16 januari om 20 uur en ervaar of u “inbraakproof” bent.
Wilt u graag weten wat er meer speelt in ons dorp? U bent uiteraard altijd van harte welkom bij onze vergaderingen. Data elders op deze site.
Samen met u willen we graag ons leefklimaat zo aantrekkelijk mogelijk houden en zetten daar ook in dit jaar onze schouders onder. We wensen u een veilig en plezierig 2019 toe.