Vergaderingen

De vergaderdata in 2018 zijn als volgt:

woensdag:

26 september ; openbaar

21 november; openbaar en aansluitend besloten deelAlle vergaderingen vinden plaats in Café Stam en beginnen om 20 uur