Vergaderingen

De vergaderdata in 2019 zijn als volgt:

woensdag:

16 januari         Openbaar
27 maart           Openbaar deel en aansluitend besloten deel
5 juni                 Openbaar
10 juli                Openbaar deel en aansluitend besloten deel
11 september   Openbaar
20 november   Openbaar deel en aansluitend besloten deelAlle vergaderingen vinden plaats in Café Stam en beginnen om 20 uur