Vergaderingen

De vergaderdata in 2018 zijn als volgt:

woensdag:

28 maart ; open en besloten

23 mei ; open

11 juli ; open en besloten (gaat alleen door bij voldoende agendapunten)

26 september ; open

21 november; open en beslotenAlle vergaderingen vinden plaats in Café Stam en beginnen om 20 uur